40 let procesne varnosti – kje je preprečevanje večjih nesreč v industriji danes?

Doc. dr. Marko Gerbec iz Instituta Jožef Stefan v predavanju predstavi značilnosti večjih nesreč v industrijskih procesih, njihove skupne točke (vzroke), odziv družbe (države, zakonodaja), pristope k upravljanju s tveganji in ocenjevanju tveganj ter zaključi s primerjalno oceno stanja danes - ali smo v tem času kot mednarodna skupnost uspeli izkoreniniti večje nesreče?

By: ana / Jan. 27, 2017

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: