SIRikt 2015: Odločanje, veščina za življenje

author: Vladislav Rajkovič, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
published: July 1, 2019,   recorded: May 2015,   views: 133
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Posneto na Konferenci Arnes in SIRikt leta 2015 (27. - 29. 5. 2015)

Odločanje, veščina za življenje, Vladislav Rajkovič

Odločanje običajno razumemo kot postopek izbire variante ali alternative izmed več možnih in to tako, da je izbrana alternativa tista, ki najbolj ustreza ciljem. Pri tem se srečujemo z bogastvom človekovih vrednot, zanimaj, vedenja, sposobnosti, čustev in strasti. Ni čudno, da pogosto odločamo tako, da ne vemo kako to počnemo. In vendar je človek tisti, ki vrednoti, ocenjuje in odloča. V tem prispevku izhajamo iz odločitvenega znanja, ki je skupni imenovalec za sprejemanje dobrih odločitev. Gre za znanje o odločitvenem problemu, ki praviloma obsega zanje o ciljih, variantah, kriterijih ocenjevanja in naših preferencah. Temu je potrebno dodati še znanje o metodah in tehnikah organizacije in izvedbe postopka odločanja. Še posebej pa nas zanima mesto in vloga sodobne IKT in njena dodana vrednost pri odločanju. Pregovor »Več glav več ve« nas nagovarja k odločanju v skupini. Skupinsko odločanje lahko razumemo kot učni proces. Učimo se drug od drugega, zbiramo in uporabljamo podatke, z namenom pridobivanja znanja za odločanje. Naravno je, da se pri tem pojavijo različni interesi, ki so pogosto tudi protislovni. Zato se bomo posebej posvetil metodam in tehnikam dogovarjanja pri usklajevanju različnih interesov. Poiskali bomo odgovore na vprašanje, kako sodelovati v odločitveni skupini in si z uporabo IKT pomagati do boljših odločitev.

Dr. Vladislav Rajkovič je zaslužni profesor za področje informcijskih sistemov in predstojnik Laboratorija za odločitvene procese in ekspertne sisteme na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru ter raziskovalni sodelavec Odseka za inteligentne sisteme na Institutu “Jožef Stefan”. Njegovo področje so računalniški informacijski sistemi s posebnim poudarkom na uporabi metod umetne inteligence v porcesih odločanja ter vzgoje in izobraževanja. Že vrsto let sodeluje pri informatizaciji slovenskih šol.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: