Sistemske avtoimunske bolezni

author: Snežna Sodin-Šemrl, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Oct. 9, 2012,   recorded: April 2012,   views: 3817
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskovalno skupino kliničnega oddelka za revmatologijo v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana je od 1974 do 2010 vodil Prof. Blaž Rozman. Sedanji raziskovalni program z naslovom Sistemske Avtoimunske Bolezni vsebuje dve sirši področji in sicer BOLEZENSKI POKAZATELJI vključujoč protitelesa proti fosfolipidom, mikropartikle in serumski amiloid A ter KLINIČNE RAZISKAVE usmerjene v razumevanje patogeničnih mehanizmov in odkrivanje novih zdravil. V okviru bazičnih raziskav smo določili paratope protiteles proti beta2 glikoproteinu I s fagno knjižnico. S površinsko plazmonsko resonanco smo natančneje analizirali visoko in nizko avidna protitelesa in z ELISA-o opredelili vpliv oksidacije na imunoglobuline glede na kapaciteto vezave in specifičnost. Vodili smo mednarodno raziskavo za ocenitev avidnosti protiteles proti beta2 glikoproteinu I in razvili ELISA-o za izboljšano prepoznavo protiteles proti protrombinu. Obe raziskavi pa lahko prispevata k optimizaciji diagnostike antifosfolipidnega sindroma. Z mikroskopijo na atomsko silo v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan smo pokazali, da so protitelesa proti aneksinu A5 in beta2 glikoproteinu I bolnikov ključna za razgradnjo kristalne mreze aneksina A5 na fosfolipidni površini. Na Univerzi v Zurichu smo s Prof. Steffen Gay-em dokazali, da mikropartikli iz monocitov okvarijo apoptozo revmatoidnih sinovialnih fibroblastov medtem, ko jo mikroRNA-126 pospeši. To lahko predstavlja nove terapevtske možnosti. V 5-letni klinični študiji smo dokazali, da protitelesa proti beta2 glikoproteinu I niso bila vpletena pri razvoju ateroskleroze bolnikov z revmatoidnih artritisom. V drugi longitudinalni raziskavi je bilo nakazano, da cepljenje proti sezonski in H1N1 gripi pri redkih osebah lahko sproži ne le začasno, pač pa tudi dolgotrajno prisotnost antifosfolipidnih protiteles. Uvedli smo tudi rutinsko nefelometrično metodo določanja serumskega amiloida A (SAA) kot pomembnega pokazatelja vnetja. Z dr. John Vargo, iz Northwestern University, Chicago, smo ugotovili korelacijo med SAA in pljučno prizadetostjo pri sistemski sklerozi, ki lahko predstavlja povezavo med vnetjem in fibrozo. Prvi smo odkrili protitelesa proti SAA pri krvodajalcih in domnevamo, da lahko delujejo kot fiziološki regulatorji. Ustanovili smo mednarodni konzorcij 15-ih partnerjev za določitev vloge SAA pri vnetjih in okužbah ter organizirali 3-dnevno delavnico. Najpomembnejši strokovni dogodek, 7. Mednarodni kongres avtoimunosti, smo soorganizirali leta 2010 v Ljubljani s Prof. Yehudo Shoenfeld-om. Razvili smo register bioloških zdravil in souredili register za otroke z antifosfolipidnim sindromom. Naša skupina sodeluje tudi v projektu EUMUSC za bolnike z mišičnoskeletnimi boleznimi, ki ga sponzorira evropska komisija. Povprečno objavimo 20 publikacij letno kot članke v SCI-citiranih revijah, poglavja v knjigah ter priporočila za zdravnike in bolnike. Menimo, da je pomembna prednost našega programa v povezavi klinične, rutinsko diagnostične in raziskovalne dejavnosti na enem mestu.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: