Elektronska keramika, nano-, 2D in 3D strukture

author: Marija Kosec, Odsek za elektronsko keramiko, Institut "Jožef Stefan"
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 2874
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Elektronska keramika ima širok spekter uporabe, od procesne tehnike, robotike, računalništva, telekomunikacij, multimedijskih aplikacij, medicinske diagnostike, terapije itd. Smernice razvoja elektronskih komponent so zmanjševanje dimenzij, večja učinkovitost, povečevanje zanesljivosti in kompleksnosti elektronskih komponent ter čim manjša obremenitev okolja. To lahko dosežemo tako z razvojem materialov z boljšimi lastnostmi in z uporabo tehnologij, ki omogočajo izdelavo kompleksnih miniaturnih struktur (multifunkcijski materiali) in naprav. Tudi elektronika pričakuje od nanostruktur nove lastnosti, čemur sledi tudi naš program.

Namen programa so raziskave sinteze in sinteza feroelektričnih materialov na osnovi svinčevih perovskitov, okolju prijaznih materialov na osnovi alkalnih in zemljo-alkalnih niobatov in tantalatov, električno prevodnih kompleksnih perovskitov ter materialov za debeloplastno tehnologijo. Za pripravo materialov bomo uporabljali sintezo iz prahov, mehano-kemijsko sintezo, sintezo iz vodnih suspenzij in sintezo iz raztopin. Raziskovali bomo sintezo delcev nano velikosti, tanke in debele plasti na različnih substratih (2D in 3D strukture) ter "bulk" keramiko ter povezave med strukturo in funkcijskimi lastnostmi. Raziskovali bomo tudi procese v debelih plasteh za pripravo debeloplastnih hibridnih vezij, posebej še tistih za senzorje tlaka.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: