Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju

author: Marko Munih, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 23, 2011,   recorded: September 2011,   views: 3285
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskovalni program ima naslov analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju. Pri človeku nas zanima analiza in sinteza gibanja, v povezavi z robotsko tehnologijo. Pri strojih, pri robotih nas zanima načrtovanje novih robotov, merjenja z roboti in razvoj aplikacij.

V preteklosti smo prisluhnili potrebam partnerjev iz industrije, s TRIMO smo razvili gradbeni robot, naše znanje uporabljajo npr. Eta Cerkno, Yaskawa, ABB. Skupina tradicionalno sodeluje z več kliničnimi partnerji UKC Ljubljana in je sestavljena tudi iz članov Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča.

Naša vizija temelji na mednarodni odprtosti, sodelovanju in primerljivosti z eminentnimi EU skupinami (kot sta ETH, TUM). Tako smo bili in smo partnerji v EU raziskovalnih projektih SENSATIONS, Gentle/s, I-Match, Alladin, MIMICS, EVRYON.

Od tod tudi izvirajo naši originalni znanstveni dosežki: urjenje ravnotežja in telerehabilitacija (dom IRIS), robotski sistem za urjenje gibanja roke, interaktivno vodenje kompleksnih robotov, urjenje v navideznem okolju in navidezno ogledalo, psihofiziološka povratna zanka, haptični robot v MRI okolju.

Trije univerzitetni učitelji, 2 asistenta in dva raziskovalca z doktoratom smo s sodelavci pri obsegu financiranja 1,8 FTE objavili 57 člankov s faktorjem vpliva v zadnjih petih letih. Odmevnost naših del se kaže skozi citiranje, povabila v projekte in objave. Trenutno smo vabljeni uredniki v dveh revijah s faktorjem vpliva in člani več uredniških odborov revij. Za sabo imamo opazno število poglavij v tujih knjigah, učbenike robotike v slovenščini in v tujini (Springer). V zadnjih petih letih imamo pet patentnih prijav v Sloveniji in Evropi.

Predavamo več predmetov s področij robotike, mikroračunalništva in biomedicinske tehnike. Omembo zasluži tradicionalna študentska robotska delavnica Dnevi Industrijske Robotike.

Eminentnost skupine je mogoče soditi tudi po številu zaključenih doktoratov, 9 v zadnjih petih letih, 9 jih trenutno poteka. Naše doktorje srečate na Berkeley, University of Illinois in v Instrumentation Technologies, Avtoelektriki, Avtenti, Silici, Lastinski inž., Univerzi v Splitu.

Naši člani so, smo dobili Zoisovo priznanje in Zopisovo nagrado za življenjsko delo EURON nagrado, švicarsko tehnološko nagrado, naziv IEEE Fellow, AIMBE Fellow, so člani SAZU in IAS. Po ocenjevanju nas je ARRS v preteklosti uvrstila med pet najbolj uspešnih programskih skupin na področju tehnike, v letu 2008 smo bili uvršeni med tiste s šestletnim financiranjem.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: