Biotehnologija in sistemska biologija rastlin

author: Maja Ravnikar, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 23, 2011,   recorded: September 2011,   views: 3007
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskave programa Biotehnologija in sistemska biologija rastlin pomagajo reševati probleme na področju varne hrane , od določanja gensko spremenjenih organizmov, do odkrivanja novih bolezni kot so hrušev ožig in zlata trsna rumenica ter raziskave pomembnih povzročiteljev boleni kot je bakterija Clostridium. Razvijanje najmodernejših molekularnih metod nam omogoča sledenje posameznih molekul v različnih vzorcih rastlin, semen, hrane in pitne vode. Naše ekspertno znanje uporabljajo tudi službe ministrstev za kmetijstvo, okolje in prostor, zdravje in obrambo pri reševanju problemov z gensko spremenjenimi organizmi, novimi boleznimi rastlin, in novimi metodami določanja mikroorganizmov v okolju, še posebno pri vključevanju v mednarodne aktivnosti.

Naše raziskave odkrivajo obrambne mehanizme rastlin po napadu virusov, bakterij in koloradskega hrošča. Ker nas zanima celosten pogled v dogajanja v rastlini, uporabljamo metode sistemske biologije, ki vključujejo transkriptomiko in proteomiko, preko katerih pridobivamo podatke za dogajanja tisočev genov, velikega števila proteinov, ter s pomočjo bioinformatskih orodij vključujemo že objavljene podatke. Biostatistika, podatkovno rudarjenje, vizualizacisjki programi in matematčno modeliranje nam olajšajo pridobivanje celostne slike dogajanj na nivoju celice in celotnega organizma. S pomočjo sintetske biologije preizkušamo pravilnost pridobljenih odkritij ko konstruiramo nove rastline, viruse, ali le njihove proteine kot pomembne industrijsko uporabne nanodelce. Elektronska mikroskopija pa nam odpira vrata v nanosvet živih bitij. Člani raziskovalne skupine se lahko pohvalijo s članki v najprestižnejših revijah s področja, kot so Nature Biotechnology in Nature structural & molecular biology, sodelujemo v izobraževalnem procesu kot visokošolski profesorji, avtorji učbenikov, ki so prevedeni v več jezikov, poljudnih člankov in oddaj s katerimi komuniciramo z družbo na poljuden način.

Mednarodna odprtost se izkazuje v sodelovanju v štirih potekajočih evropskih projektih, prav tako pa smo ponosni na sodelovanja z raziskovalnimi inštitucijami ter s podjetji, nosilci razvoja v Sloveniji. Rezultate raziskav in razvite metode uporabljamo za izboljšavo proizvodnje zdravil, zlasti v povezavi s podjetjem Lek Sandoz in KRKO in v pravkar ustanovljenem Centru kompetenčnosti ki ga vodi Acies bio, z našimi metodami pa sodelujemo tudi pri raziskavah matičnih celic in pri novih metodah zdravljenja raka.

Raziskave na področju biosenzorjev ter uporabe virusov kot terapevtikov izvajamo v Centru odličnosti COBIK skupaj z odličnimi visokotehnološkimi podjetji kot so Bia Separations in Instrumentation technologies. V lanskem letu smo bili veseli prvega spin-out podjetja Biosistemika, ki trži in razvija naše metodologije.

Raziskovalci z najboljšimi raziskovalni dosežki so v letu 2010 prejeli nagrade Ameriskega društva za mikrobiologijo, dve nagradi Slovenskega mikrobiološkega društva, nagrado Nacinalnega inštituta za biologijo in Prešernovo nagrado za študente.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: