Zelena luč: Urbani gozdovi - Kako graditi mesta, ki podpirajo življenje?

moderator: Nina Štros, Greenpeace Slovenia
panelist: Lena Marion, Tisa d.o.o.
panelist: Andrej Verlič, Gozdarski Inštitut Slovenije
panelist: Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora (IPoP)
panelist: Dragan Matijašić, Zavod za gozdove Slovenije
published: Oct. 11, 2016,   recorded: September 2016,   views: 1532
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ljubljana in Celje sta letos gostila Evropski forum za urbano gozdarstvo, kjer so strokovnjaki s celega sveta razpravljali o vlogi urbanih gozdov pri razvoju mest in blaženju posledic vedno hitrejše urbanizacije. Glavno sporočilo konference je bilo, da je ‘zelena tableta’ okoli nas in da še nikoli ni bil tako primeren čas, da mesta začnejo vlagati v svoje urbane gozdove, kot je zdaj.

V četrti razpravi cikla Zelena luč smo skupaj s sogovorkami in sogovorci predstavili potencial urbanih gozdov za večjo prilagodljivost mest, javno zdravje in dobro počutje ter promocijo mest. Kako ohraniti naša mesta zelena, zdrava, varna in lepa? Kakšna so prilagodljiva mesta? Katere koristi ima lahko mesto od svojih dreves? Ali denar le raste na drevesih? Ali so prav urbani gozdovi možna rešitev za mnoge naše ‘urbane probleme’?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: