Prekariat: Deregulacija novinarskega poklica

moderator: Anja Pucer, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
panelist: Iztok Jurančič, Sindikat novinarjev Slovenije
panelist: Vasja Jager, Drobni tisk, neodvisna medijska platforma
panelist: Marko Milosavljević, Katedra za novinarstvo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
panelist: Kristina Božič, Časopisno-založniško podjetje Večer
published: Jan. 12, 2017,   recorded: December 2016,   views: 1378
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na okrogli mizi, ki jo je skupaj s Pritličjem organiziralo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, smo razpravljali o problemu prekarnosti v novinarstvu.

Fleksibilno in honorarno delo v novinarski stroki ni nov pojav, z naraščanjem fleksibilizacije pa so prekarne oblike dela postale prevladujoča oblika zaposlovanja novinarjev. Novinar, ki želi preživeti, je nemalokrat izkoriščan in postavljen pred dejstvo; ali upoštevati želje urednika oziroma lastnika medija, ali bo to storil kdo za njim. In teh je veliko. Tak položaj grobo posega v svobodo tiska, ki je eden bistvenih elementov svobodne in demokratične družbe.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: