Nenasilna komunikacija: romantična ideja ali nova paradigma odnosov

author: Robert Kržišnik, Humus, d. o. o.
author: Marjeta Novak, Humus, d. o. o.
published: Dec. 28, 2016,   recorded: September 2016,   views: 4978
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nenasilna komunikacija (Nonviolent Communication ali NVC) je pristop tako k odnosom kakor tudi k življenju samemu, katerega osnove je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja po mediacijskih izkušnjah in na osnovi humanistične psihologije začrtal dr. Marshall Rosenberg, od takrat dalje pa se dodatno razvija, poglablja in plemeniti. Danes je nenasilna komunikacija prisotna v približno 70 državah vsega sveta in jo pod okriljem mednarodnega TheCenter for Nonviolent Communication širijo certificirani in tudi necertificirani trenerji množične mednarodne skupnosti. Pristop se uporablja v odnosih v osebnem življenju, v šolah, v poslovnem svetu, v mediaciji v konfliktih, pa tudi na področju osebnega in duhovnega razvoja. V pričujoči predstavitvi bo predstavljen osnovni pristop nenasilne komunikacije, s plastičnimi primeri ter demonstracijami.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: