Nenasilno komuniciranje

author: Javor Škerlj Vogelnik
published: Jan. 17, 2022,   recorded: October 2021,   views: 4
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nenasilna komunikacija (NVC) oz. povezovalna komunikacija je globalno uveljavljen pristop, ki ga je razvil ameriški psiholog Dr. Marshall Rosenberg. Temelji na vzpostavljanju kvalitete stika med ljudmi na način, da so lahko potrebe vseh vpletenih v čim večji meri upoštevane.Osnovno vodilo povezovalne komunikacije je vzpostavljanje načinov razmišljanja, uporabe jezika in načina komuniciranja, ki temelji na jasnih observacijah, avtentičnemu izražanju notranjega doživljanja posameznika, empatičnemu poslušanju in samoempatiji. S tako imenovanim “žirafjim” jezikom povezovalne komunikacije lahko torej zamenjamo razdiralni jezik obtoževanja, okrivljanja, obsodb, diagnosticiranja in zahtev z jezikom, ki bistveno poveča možnosti, da so potrebe vseh vpletenih lahko zadovoljene na način, da drug drugemu radostno prispevamo k obogatitvi naših življenj.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: