Pomen mikrobov v morju

author: Valentina Turk, Morska biološka postaja Piran, Nacionalni inštitut za biologijo
published: July 25, 2017,   recorded: June 2017,   views: 25
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mikrobi so najstarejši in najštevilčnejši prebivalci morij, oceanov, sposobni preživetja v različnih, tudi ekstremnih pogojih. Pomembno prispevajo k zalogi kisika, ogljikovega dioksida in drugih »toplogrednih« plinov, istočasno predstavljajo pomemben člen v prehranskih verigah. Zaradi svoje hitre rasti in sposobnosti se odzivajo na antropogene pritiske ter klimatske spremembe v morskem okolju. V okviru naših raziskav preučujemo odziv mikrobne združbe na spreminjajoče dejavnike okolja, prekomerna cvetenja fitoplanktonskih vrst ali želatinoznega zooplanktona, pojavljanja prekomernih količin organske snovi in njihovega deleža v procesih kroženja snovi

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2017_turk_pomen_mikrobov_01.pdf (10.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: