Svetloba v rudnikih

author: Goran Schimdt
published: Sept. 29, 2015,   recorded: September 2015,   views: 1222
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Dr. Goran Schmidt bo predstavil svojo znanstveno monografijo o slovenskih rudarskih poročilih. Poročila sta med letoma 1788 in 1816 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc za Sigismonda (Žiga) Zoisa iz rudnikov v Belščici v okolici današnjega Valvasorjevega planinskega doma pod Stolom. To je prva poslovna raba slovenščine sploh, ne le v montanistiki, odkrivajo pa poročila poleg geološke zgradbe rudišča tudi tehnologijo takratnega rudarjenja in naravo rudarjev. Posebna zgodovinsko-montanistična vrednost so opisi vdorov plina v rove, kjer so goreli tudi po več dni, včasih pa eksplodirali. Delo je izšlo letošnjo pomlad pri Založbi ZRC SAZU kot izdaja Zgodovinskega inštituta Milka Kosa.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2015_schmidt_svetloba_v_rudnikih_01.pdf (141.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: