Geološki procesi in evolucija življenja

author: Miha Jeršek, Kustodiat za geologijo, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: Jan. 28, 2014,   recorded: January 2014,   views: 2814
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Življenje pri izjemno visokih temperaturah, kakršne so bile na začetku raztaljene Zemlje, ali na primer v lavi, ni mogoče. Zato je bil predpogoj za nastanek ali razvoj Življenja, nastanek ustreznih razmer. Poleg prostora sta to v prvi vrsti tekoča voda in ozračje, nastanek obeh pa je povezan z gravitacijsko silo in s padanjem prvotno zelo visoke temperature Zemlje. Skozi Zemljino zgodovino so na evolucijo Življenja vplivali še številni geološki procesi: od tektonike plošč do padcev velikih meteoritov…

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2014_jersek_geoloski_procesi_01.pdf (19.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: