200 let Botaničnega vrta v Ljubljani

author: Jože Bavcon, Botanični vrt
published: June 28, 2010,   recorded: May 2010,   views: 2558
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2010_bavcon_bvl_01.pdf (514.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Botanični vrt je v vsej 200 letni zgodovini skrbel za predstavitev raznolikosti rastlinskega sveta, jo raziskoval in hkrati služil kot izredno bogat učni pripomoček za različne ravni šolanja. Poleg tega je bil vrt odprt tudi za širšo javnost. Ko se še ni govorilo o varovanju vrst na nadomestnih rastiščih, je že kmalu postal edino nadomestno rastišče za vrsto z bližnjega gradu Fleischmannov rebrinec. Danes botanični vrt skuša predstavljati čimbolj celovit pogled na rastline in njihova življenjska okolja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: