Peter Gašperšič
homepage:http://www.vlada.si/si/o_vladi/kdo_je_kdo/ministrstva/ministrstvo_za_promet/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Peter Gašperšič, direktor Direktorata za ceste na Ministrstvu za promet Republike Slovenije, je doktor gradbeništva/Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Oktobra 1996 se je zaposlil kot vodja raziskovalnega projekta v podjetju IMOS d.d. v Ljubljani. Leta 1997 je opravil strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov s področja gradbene stroke. Od leta 1998 do 2003 je delal kot vodja projekta pri izgradnji stanovanjske soseske Mostec v Ljubljani ter na drugih projektih v okviru podjetja IMOS d.d. Pri svojem delu se je dodobra seznanil z vsemi vidiki vodenja projektov v gradbeništvu, od pridobivanja posla, projektiranja, izvedbe in nadzora. Od aprila 2003 je bil zaposlen kot podsekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Zadolžen je bil za pripravo gradbenih tehničnih predpisov, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev za stavbe v skladu z Zakonom o graditvi objektov. Od marca 2008 do danes je bil zaposlen kot vodja sektorja za avtoceste v Direktoratu za ceste v Ministrstvu za promet.


Lectures:

debate
flag Okrogla miza: Od besed k dejanjem
as author at  22nd Biennial of Industrial Design 2010 - Ljubljana / 22. bienale industrijskega oblikovanja 2010 - Ljubljana,
together with: Marjana Dermelj (moderator), Rok Grudnik, Boris Marzi, Marko Lukić, Danijel Zupančič, Barbara Tišler, Johannes Douma,
4039 views
  opening
flag Welcome and introduction
as author at  ARCHES and SPENS Final Seminar – Ljubljana,
together with: Andraž Legat, Aleš Žnidarič,
2868 views