Event: Academic Organisations » Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani » Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015 Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja" 2015 - Ljubljana   

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sta organizirala kolokvij z okroglo mizo "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?". Kolokvij je potekal v okviru raziskovalnega projekta "Pravo v dobi velikih podatkov”, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS (J5-6823).

Pretvorba vedno večjega dela naših aktivnosti v digitalni jezik ustvarja ogromne količine osebnih podatkov, »veliko podatkovje« (»big data«), od katerih so postmoderne družbe eksistenčno odvisne. V teoriji prevladuje stališče, da bo prav fenomen »velikega podatkovja« prihodnja leta pomembno vplival na to, kako dojemamo svet in svoje mesto v njem. Ta pojav prinaša številne prednosti posameznikom, podjetjem in državam. Te podatke je mogoče učinkovito povezovati, po njih rudariti z algoritmi z namenom iskanja skritih, dotlej neznanih povezav, in tako povečati učinkovitost (tudi pravnega) odločanja. Urejanje podatkov, rudarjenje oziroma na sploh iskanje uporabnih povezav pa je lahko tudi vir novih krivic. Prepuščeno je algoritmom, ki jih pravnik slabo razumemo.

Categories
2925 views, 1:01:05  
flagOkrogla miza "Ali je lahko računalnik boljši od sodnika"Okrogla miza "Ali je lahko računalnik boljši od sodnika"
Aleš Završnik, Martin Jančar, et al. Aleš Završnik, Martin Jančar, Goran Klemenčič, Drago Šket, Matija Jamnik, Matej Kovačič, Mojca Plesničar, Jure Leskovec

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: