Spol in organizacijska moč: ženske in moški v menedžmentu v Sloveniji

author: Aleksandra Kanjuo Mrčela, Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
published: May 18, 2011,   recorded: March 2011,   views: 2254
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ženske so v Sloveniji že desetletja udeležene na vseh ravneh izobraževanja in v plačanem delu s polnim delovnim časom primerljivo moškim. Kljub temu jih je na menedžerskih položajih v gospodarstvu manj, na najvišjih položajih pa znatno manj kot moških. V analizah podnavzočnosti žensk v menedžmentu se navajajo razlogi, povezani z ženskami, z organizacijskim ter širšim družbenim okoljem, v odpravljanju podnavzočnosti pa se uporabljajo ukrepi in prakse na različnih ravneh (zakonodajni, organizacijski, individualni). Nekatere skandinavske in druge evropske države imajo izkušnje z uvedbo kvot za enakopravno udeležbo obeh spolov na najvišjih menedžerskih položajih v poslovnem svetu. Ta ukrep pomeni upor videnju ekonomske sfere kot področja ločenega od družbe, v katerem veljajo specifične in nevprašljive zakonitosti delovanja. Pripoznava družbeno konstruirane osnove ekonomske moči in možnost spremembe. Vprašanje pa je, ali so argumenti, ki so jih v drugih okoljih imeli za uvedbo kvot za enakopravno udeležbo obeh spolov na najvišjih menedžerskih položajih v poslovnem svetu (poslovni razlogi, demokratičnost in pravičnost), relevantni tudi za slovensko okolje in zlasti za sfero menedžmenta v znanosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: