Dve plati iste medalje? Vloga ruminacije in refleksije pri doživljanju stresa in izgorelosti osnovnošolskih učiteljev

author: Katja Košir, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1436
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V pričujoči raziskavi smo želeli raziskati, kako osebnostne lastnosti (refleksija in ruminacija) in dejavniki delovnega okolja (tj. delovne obremenitve, avtonomija, opora s strani sodelavcev) napovedujejo stres in izgorelost učiteljev v osnovnih šolah. Pri tem smo se osredotočili tudi na interakcijo med omenjenimi dejavniki. Ob direktnih povezavah, ki so v večji meri bile potrjene, smo predpostavili tudi, da bo stres in izgorelost napovedovala kombinacija ruminacije oz. refleksije in značilnosti dela. Med drugim se je pokazalo, da kombinacija visokih obremenitev in visoke refleksije napoveduje višji nivo stresa. Na podlagi navedenega je mogoče zaključiti, da je refleksija bolj podobna ruminaciji kot je bilo predpostavljeno.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: