Event: Academic Organisations » Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS » Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Odlični v znanosti 2013 / Excellent in Science 2013   

Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency

Odlični v znanosti je serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Gre za javne predstavitve najpomembnejši znanstvenih dosežkov preteklega leta po izboru Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS, ki pokrivajo naravoslovje, tehniko, medicino, biotehniko, družboslovje, humanistiko in interdisciplinarne raziskave.

Odlični v znanosti so eden izmed projektov v okviru promocije znanosti ARRS. Namenjeni so predstavitvi znanstvenih dosežkov strokovni in splošni javnosti. Namen akcije je spodbujanje povezav med potrebami družbe in rešitvami, ki jih znanost lahko ponudi. Poseben poudarek je na vzpostavitvi dialoga med znanostjo in gospodarstvom.

Dogodki so odprti za javnost, kar, z zavedanjem pomena splošnega bogatenja znanja, omogoča vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalne sfere v Sloveniji.


Excellent in Science in a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency. The purpose of events is to present the most important scientific achievements in the past year. Selection of the achievements is made by the Scientific Councils, each covering one of the scientific areas: natural sciences, technical sciences, medical sciences, biotechnical sciences, social sciences, humanities and interdisciplinary research.

Excellent in Science is one of the projects conducted by the Agency in the field of scientific promotion. Their aim is to present scientific results to the wider scientific community and to the general public. The main purpose of this action is also to enhance connection between the needs of society and possible solutions offered by science. Special emphasis is put on networking between the scientific and business sector.

Events are open for public, taking into account the importance of general enrichment of knowledge.

Categories

Biotehniške vede


Na Gozdarskem inštitutu Slovenije so bili v petek, 26. 9. 2014 predstavljeni vidnejši znanstveni dosežki s področja biotehniških ved. Dogodek je bil izveden v okviru Noči raziskovalcev 2014.

Medicinske vede


Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so bili v petek, 10. 10. 2014 predstavljeni znanstveni dosežki s področja medicinskih ved.

Družboslovne vede


Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani so bili v sredo, 15. 10. 2014 predstavljeni znanstveni dosežki s področja družboslovnih ved.

Tehniške vede


Na 9. Slovenskem forumu inovacij so bili v četrtek, 13. 11. 2014 predstavljeni znanstveni dosežki s področja tehnike.

[syn]  2400 views, 10:31  
flagEnergijsko učinkovite leseno‐steklene hišeEnergijsko učinkovite leseno‐steklene hiše
Miroslav Premrov, Vesna Žegarac Leskovar Miroslav Premrov, Vesna Žegarac Leskovar

Humanistične vede


Na ZRC SAZU so bili v sredo, 3. 12. 2014 predstavljeni znanstveni dosežki s področja humanističnih ved.

Naravoslovno matematične vede


Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani so bili v četrtek, 11. 12. 2014 predstavljeni znanstveni dosežki s področja naravoslovno-matematičnih ved.

Reviews and comments:

Comment1 MOREL, February 6, 2015 at 11:06 p.m.:

https://www.youtube.com/watch?v=2OJss...


Comment2 MOREL, February 6, 2015 at 11:07 p.m.:

https://www.youtube.com/watch?v=_BRJk...


Comment3 Renush, August 8, 2019 at 8:31 a.m.:

Playing games against virtual opponents or human opponents in a http://bejeweled3.co virtual setting is as cognitively engaging as playing.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: