Presentation of the book by Denis Noble: Music of life / Predstavitev knjige Denisa Nobla: Glasba življenja

interviewee: Denis Noble, Department of Physiology, Anatomy & Genetics, University of Oxford
interviewer: Marjan Rupnik, Faculty of Medicine, University of Maribor
author: Marija Lesjak Reichenberg, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
published: Nov. 12, 2010,   recorded: October 2010,   views: 4557
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Javna predstavitev slovenskega prevoda knjige The Music of Life - Glasba življenja avtorja Denisa Nobla je bila 20. oktobra 2010, ob 18. uri v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, Ljubljana. Slovensko izdajo knjige Glasba življenja je pripravila Založba Zavoda RS za šolstvo, prevedel pa jo je Nikolaj Pečenko. Predstavila sta jo Denis Noble, avtor izvirnika, in Marjan Rupnik, strokovni urednik prevoda. Predstavitev knjige, ki izhaja v mednarodnem letu biotske raznovrstnosti, je ZRSS pripravil v okviru spremljevalnih prireditev mednarodnega posveta Biološka znanost in družba, Organizmi kot živi sistemi.

Vec o knjigi si lahko preberete na domaci spletni strani Denisa Nobla.

See Also:

Download slides icon Download slides: oct2010_noble_music_01.ppt (19.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: