Niko Schlamberger
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Niko Schlamberger je po diplomi na Fakulteti za strojništvo krajši čas delal v industriji, večino svoje poklicne poti pa deluje na področju informatike in računalništva. Delovne izkušnje obsegajo programiranje, sistemsko analizo in razvijanje računalniških rešitev, predavanja, izvajanje usposabljanja na področju informatike, svetovanje, vodenje projektov, vodenje in upravljanje ter mednarodno sodelovanje. V sedemdesetih letih je bil honorarni predavatelj predmeta Uvod v programiranje na tedanji Višji upravni šoli v Ljubljani, za katerega je napisal učbenik (skripta).

V državi in na mednarodnih konferencah v tujini je objavil je preko 40 strokovnih člankov s področja informatike, organizacije in upravljanja, uredil in souredil je več strokovnih publikacij s področja registrov in klasifikacij. Je član uredniškega odbora strokovne revije Uporabna informatika, ki jo izdaja Slovensko društvo INFORMATIKA, in Information Technologies and Control, ki jo izdaja bolgarsko društvo za avtomatiko in informatiko UAI. Sodeluje v vsebinskem in izvedbenem delu nacionalnih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj.

Leta 1997 je bil izvoljen za predsednika Slovenskega društva INFORMATIKA, kjer je bil ponovno izvoljen za predsednika decembra leta 2002. Leta 2001 je bil izvoljen za člana izvršnega odbora mednarodnega združenja za obdelavo podatkov (International Federation for Information Processing), kjer je bil avgusta 2003 izvoljen za podpredsednika. Sodeloval je pri ustanovitvi Evropskega foruma za poslovne registre, ki deluje od leta 1999, in leta 2001 pri ustanovitvi regionalnega telesa za informatiko IT STAR (Information Technology Sanding Regional Committee), ki združuje 13 društev informatikov centralne in vzhodnoevropske regije. Leta 2004 je bil izvoljen za sekretarja evropskega združenja društev za informatiko Council of European Professional Informatics Societies.


Lectures:

introduction
flag Podelitev priznanj Slovenskega društva Informatika
as presenter at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
together with: Jadran Lenarčič,
1317 views
  debate
flag Discussion
as author at  11th Forum on Europe: Foresight Conference "The Future of Information Society and Challenges for Good Governance" and Preparatory Workshop "Western Balkan Futures: Foresight 2020 Project", Bled 2010,
2277 views