Nove raziskave, da bodo rastline zdrave!

author: Katarina Groznik, Fitosanitarna uprava RS (FURS), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije
author: Maja Ravnikar, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Tanja Dreo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Jan. 30, 2013,   recorded: January 2013,   views: 3032
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na predavanju smo poudarili pomen rednega vzorčenja rastlinskega materiala in kakovostnih diagnostičnih metod za detekcijo škodljivih mikroorganizmov na rastlinah, saj lahko le na ta način pravočasno zaznamo bolezen in preprečimo njeno širjenje ter nastanek visoke gospodarske škode. V tem sklopu smo predstavili kakšne so nove tehnologije, ki jih razvijamo za odkrivanje mikrobov zlasti na najpomembnejših kmetijskih rastlinah pri nas kot so vinska trta, sadno drevje, krompir in plodovke. V zadnjih 15 letih smo pomembno dopolnili poznavanje biologije in epidemiologije škodljivih organizmov rastlin, raziskali njihovo raznolikost in razvili nove, zanesljivejše diagnostične metode kot je PCR v realnem času za mnoge, pri nas prvič odkrite viruse, bakterije in fitoplazme. Prav tako smo predstavili razvoj uporabe novih tehnologij sekveniranja v diagnostiki (barcoding) ter novosti, kot je razvoj nove izotermalne molekularne metode LAMP, ki jo lahko izvajamo na mestu okužbe, v nasadih ali na kontrolnih točkah, in z njo odkrivamo okužbe s karantenskimi mikrobi kot so zlata trsna rumenica, rjava gniloba krompirja in vretenoidnost gomoljev krompirja. Poleg samega odkrivanja škodljivih organizmov razvijamo tudi tehnologije za aktivno preprečevanje okužb rastlin. Predstavili smo raziskave bakteriofagov za preprečevanje bakterijskih okužb orhidej, raziskave antibakterijskih substanc iz gob za zaščito krompirja in razvoj sledenja biološkim agensom kontrole glivnih bolezni jagod.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_ravnikar_dreo_rastline_01.pdf (9.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: