Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2016

moderator: Polona Strnad, Institut "Jožef Stefan"
presenter: Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo
presenter: Danilo Türk
presenter: Marina Dermastia, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Urška Verbovšek, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Kristina Sepčić, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Meta Virant Doberlet, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Nov. 17, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1558
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Biološkem središču na Večni poti 111 v Ljubljani, je v sredo 9. 11. 2016 ob 56. letnici obstoja Nacionalnega instituta za biologijo, potekala že sedma svečana podelitev nagrad in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo, poimenovanih po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil med njegovimi ustanovitelji. Nagrade Miroslava Zeia so bile podeljene posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.

Zbrane goste sta slavnostno nagovorila bivši predsednik RS, dr. Danilo Türk in direktorica NIB, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, ki sta v svojem nagovoru posebno pozornost namenila problematiki upravljanja z vodo, kot najpomembnejšo človekovo dobrino ter raziskavam na področju ekologije in varovanja voda ter okolja, ki jih izvajajo na NIB.

Na svečani podelitvi so bile podeljene naslednje nagrade Miroslava Zeia:

1) Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2016 je prejela doc. dr. Meta Virant-Doberlet.

Izjemno uspešno znanstveno kariero doc. dr. Mete Virant-Doberlet, znanstvene svetnice na NIB, je bistveno zaznamovalo intenzivno mednarodno sodelovanje, vzpostavljeno z zgodnjim odhodom v tujino, kjer je v daljših obdobjih sodelovala v raziskovalnih programih vrhunskih znanstveno-raziskovalnih ustanov. Dr. Meta Virant-Doberlet je v samem vrhu svetovno priznanih raziskovalcev komunikacije in vedenja žuželk. To dokazuje tudi nagrada »lnsect Drummer Lifetime Achievement Award«, ki jo je prejela lansko leto. Vrhunska kakovost raziskovalnega dela dr. Mete Virant-Doberlet v zadnjem petletnem obdobju se odraža v 24 izvirnih znanstvenih člankih v visoko rangiranih znanstvenih revijah in 4 poglavjih v monografskih publikacijah izdanih pri mednarodni založbi.

2) Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2016 je prejela prof. dr. Kristina Sepčić.

Prof. dr. Kristina Sepčić je redna profesorica na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Glavno področje njenih raziskav so naravne spojine in njihova biološka vloga. Na tem področju skoraj neomejenih možnosti jo še posebej zanimajo glivni proteini egerolizini, naravne spojine iz morskih organizmov in interakcije nanomaterialov s proteini. Njeno raziskovalno delo je vselej prežeto tudi z morebitno uporabo izsledkov v biotehnoloških in medicinskih aplikacijah, na kar kaže soavtorstvo mednarodnega patenta. V zadnjih petih letih je prof. Sepčićevi uspelo ustvariti bogat znanstveni opus, ki ga sestavlja 47 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, 1 strokovni članek in 2 sestavka v znanstvenih monografijah. Njena znanstvena dela so bila v zadnjih 10 letih več kot 1100-krat citirana.

3) Nagrado Nacionalnega inštituta za biologijo za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2016 je prejela dr. Urška Verbovšek.

Dr. Urška Verbovšek je nagrado prejela za svoje izjemno doktorsko delo z naslovom »Cathepsin K as a potential tumor marker in glioblastoma multiforme«, ki govori o potencialnem označevalcu najpogostejšega in najagresivnejšega primarnega možganskega tumorja pri človeku - glioblastomu. Raziskava je imela toliko zanimivih rezultatov, da jih je Urška v soavtorstvu objavila kar v 7 znanstvenih člankih, od katerih je eden uvrščen v kategorijo A'' po kategorizaciji SICRIS in je bil objavljen v reviji z visokim dejavnikom vpliva 9.955. Članki so bili že 11-krat citirani.

4) Na prireditvi so prejeli priznanja Nacionalnega inštituta za biologijo tudi vsi mladi sodelavci NIB, ki so v obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016 pridobili doktorske nazive – to so:

Dr. Martina Jaklič
Dr. Katja Klun
Dr. Katja Kološa
Dr. Valentina Pitacco
Dr. Živa Ramšak
Dr. Lucija Raspor Dall‘Olio
Dr. Tjaša Stare
Dr. Urška Verbovšek

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_podelitev_nagrad_2016_01.pdf (9.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: