Titanov oksid: znanec z različnimi obrazi

author: Saša Novak Krmpotič, Department for Nanostructured Materials, Jožef Stefan Institute
published: Oct. 12, 2011,   recorded: September 2011,   views: 5088
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Titanov oksid je zaradi zanimivih lastnosti vse bolj prisoten v našem življenju, v zadnjem času v obliki vse manjših delcev. Uporablja se v pigmentih, samočistilnih in antibakterijskih premazih, za čiščenje vode in zraka, v kozmetiki, v hrani in zdravilih, prisoten je tudi v okolju. Čeprav v splošnem velja kot kemijsko in biološko inerten material, je naraščajoča uporaba predvsem nanometerskih prahov izzvala tudi veliko zanimanje za morebiten vpliv titanovega oksida na zdravje ljudi. Kljub izredno velikemu številu raziskav pa se mnenja o škodljivih vplivih TiO2 še vedno močno razlikujejo. To je mogoče deloma pripisati različno izvedenim študijam, v veliki meri pa tudi različnosti uporabljenih prahov. V delu bodo prikazane lastnosti šestih komercialnih nanometrskih prahov TiO2 in s primeri ilustrirani vplivi na biološke odzive.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_novak_oksid_01.pdf (7.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: