Event: Academic Organisations » Jožef Stefan Institute » Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan, Ljubljana 2005 Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan, Ljubljana 2005

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Nastopni govor direktorja IJS 2005 - Ljubljana   

Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan, Ljubljana 2005

Nastopni govor novega direktorja Instituta Jožef Stefan prof. doc. Jadrana Lenarčiča v katerem nam predstavlja svoj program vodenja Instituta Jozef Štefan v svojem pet letnem mandatu. Raziskovalci pogosto mislijo da so naši uspehi pogosto odvisni predvsem od osebnega prizadevanja posameznega raziskovalca, kar je seveda res vendar ni dovolj. Njihova uspešnost je v veliki meri odvisna od povezanosti vseh nas na več nivojih; med raziskovalci, durgimi sodelavci instituta, vodstvom instituta in državo. Kot ambasadorji slovenske znanosti smo v isti ladji.

Reviews and comments:

Comment1 Forbite, May 23, 2023 at 12:35 p.m.:

It is not only about having a correct dental hygiene, but about knowing how to take care of the teeth and gums starting with what we eat, to give them strength and in some cases to exfoliate them naturally. <a href="https://www.mid-day.com/brand-media/article/fortbite-reviews-scam-report-harmful-ingredient-sources-23287107">Fortbite</a>

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: