Kdaj proizvodna podjetja potrebujejo namenski proizvodni informacijski sistem?

author: Tomaž Zver, Metronik d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 3513

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Proizvodna podjetja se v 21. stoletju srečujejo s številnimi izzivi. Globalni trgi, distribuiranost dobavnih verig, potreba po zadovoljevanju diversificiranih kupcev, pritisk konkurence, višja pričakovanja kupcev, potreba po hitrem in učinkovitem lansiranju novih izdelkov, potreba po višji kakovosti izdelkov itd. so samo nekateri od teh izzivov. Iz tega lahko izpeljemo, da proizvodni procesi uspešnih proizvodnih podjetij v 21. stoletju morajo biti fleksibilni kot še nikoli prej.
Informacijske tehnologije so gotovo močno orodje, s katerim vodstva podjetij lahko odgovorijo na naštete izzive. IT orodij, s katerimi si podjetja lahko pomagajo na področju upravljanja proizvodnih procesov, je veliko: sodobni ERP sistemi, proizvodni informacijski oziroma MES sistemi, orodja za podporo oskrbovalnim verigam in logistiki, orodja za podporo življenjskemu ciklu proizvoda in še številna druga. Funkcionalnosti naštetih orodij se v nekaterih segmentih prekrivajo in vodstva podjetij se nemalo krat ukvarjajo z vprašanjem, kako in s katerimi orodji se lotiti informatizacije proizvodnega procesa. Napačna odločitev ni samo “draga”; lahko je tudi funkcionalno povsem zgrešena in neustrezna.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 poznavalec, February 2, 2008 at 5:28 p.m.:

Demonstracija prodaje megle...

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: