Interni trg dela kot mehanizem spodbujanja optimalne izrabe kadrovskih virov v organih javne uprave

author: Branko Vidič, Ministry of Public Administration, Government of the Republic of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 3785

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Z začetkom uporabe Zakona o javnih uslužbencih v letu 2003, ki na normativni ravni predstavlja temelj reforme uslužbenskega sistema, se je vzpostavil t.i. interni trg delovne sile, ki omogoča javnim uslužbencem v organih javne uprave prehajanje med temi organi brez odpovedi in sklepanja novega delovnega razmerja, temveč s premestitvijo. Tako lahko že zaposleni javni uslužbenci po eni strani enakopravno kandidirajo za prosta delovna mesta na internem trgu dela, po drugi strani pa to omogoča delodajalcu, ki je v državnih organih Republika Slovenija (in torej ne posamezni organ), da premešča javne uslužbence glede na potrebe, ki jih zahtevajo delovni procesi na širšem trgu in ne le znotraj istega organa. Upoštevaje ukrepe Reforme za povečanje ekonomske in socialne blaginje in Strategijo razvoja Slovenije, med katerimi je v tej zvezi najaktualnejši racionalizacija javnega sektorja in učinkovito upravljanje človeških virov, ter restriktivno politiko zaposlovanja, interni trg dela tudi spodbuja maksimalno izrabo že obstoječih človeških virov v javni upravi.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_vidic_itdkm_01.ppt (246.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: