Obvladovanje nepremičninskih evidenc

author: Uroš Katić, IPMIT d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 2631

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V zadnjem obdobju je bil na področju vodenja evidenc o prostoru ter o nepremičninah dosežen velik napredek, ki v veliki meri sovpada s splošnimi svetovnimi trendi ter s trendi modernizacije ter informatizacije državne in javne uprave. Klasično poslovanje in analogni podatki so danes le še zgodovina. Informacijsko podprto poslovanje deluje na osnovi digitalnih podatkov in ustvarja obširne informacijske kanale med različnimi organizacijami. Pojavljajo pa se novi izzivi, grožnje in zahteve na katere je moč odgovoriti le s celovitim pristopom upravljanja od nivoja strategij do operativnega poslovanja. V okviru tega je obvladovanje procesov, podprto z ustrezno informacijsko tehnologijo pomemben dejavnik uspešnega poslovanja.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_katic_one_01.ppt (452.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: