Razvojne paradigme včeraj in danes

author: Danilo Türk
introducer: Sonja Šmuc, The Managers' Association of Slovenia
published: Oct. 20, 2011,   recorded: September 2011,   views: 3674
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predsednik republike dr. Danilo Türk se bo udeležil Managerskega kongresa 2011, kjer je imel nagovor na temo "Razvojne paradigme včeraj in danes" (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Managerskega kongresa 2011, kjer je imel nagovor na temo "Razvojne paradigme včeraj in danes". Izpostavil je, da je 30 let sodeloval v razpravah o indikatorjih družbenega razvoja in pripravi sestavljenih indeksov razvoja, kot sta indeks človekovega razvoja, ki ga je oblikoval Program Združenih narodov za razvoj, ter indeks boljšega življenja, ki ga je sestavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: