Luka Vidmar
homepage:http://lit.zrc-sazu.si/index.php?q=en/node/97
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Luka Vidmar se ukvarja s književnostjo in kulturo baroka in razsvetljenstva v slovenskih deželah. V ospredju njegovega raziskovanja so Akademija operozov, zlasti njena knjižna in rokopisna zapuščina v Semeniški knjižnici v Ljubljani in njene zveze z baročno Italijo, literarni krog Žige Zoisa, zlasti njegova korespondenca in njegovi stiki z evropskim krogom razsvetljencev, slavistov in preroditeljev, in začetki literarne zgodovine na Slovenskem, zlasti pri Janezu Vajkardu Valvasorju, Janezu Gregorju Dolničarju in Marku Pohlinu.


Lecture:

lecture
flag »Pájzhina« Jerneja Kopitarja in Žige Zoisa: prva povezava med slavističnim severom in jugom
as author at  46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010,
2575 views