Event: Academic Organisations » Jožef Stefan Institute » Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan" Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan"

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan"

Sredini kolokviji so osrednji znanstveni dogodki na Institutu Jožef Stefan. Namen kolokvijev je predstaviti pomembne nove raziskovalne dosežke tako kolegom z Instituta in sorodnih ustanov kot tudi širši javnosti ter s tem prispevati k znanstveni in tehnični kulturi v državi. Zato se trudimo poiskati predavatelje, ki znajo svoje delo umestiti v splošni naravoslovni in tehniški okvir ter ga opisati na karseda zanimiv in poljuden način. Na kolokvijih občasno najde prostor tudi kako zgodovinsko obarvano predavanje, ki nam pomaga bolje razumeti razvoj danega znanstvenega področja ali problema. Kolokvijem praviloma sledi živahna razprava, obenem pa so ti dogodki priložnost za spoznavanje kolegov iz Slovenije in tujine. Kolokviji nemalokrat dopolnjujejo znanje, ki ga posredujemo na univerzah, tako da se med publiko često znajdejo tudi študenti.

Posnetki kolovijev, objavljeni na tem mestu, zelo pomembno prispevajo k dostopnosti in odmevnosti teh dogodkov. Vljudno vabljeni k ogledu pretekllih in k obisku prihodnjih kolokvijev!

Primož Ziherl, koordinator kolokvijev


The Wednesday colloquia are the main scientific events at the Jožef Stefan Institute. The aim of the colloquia is to present the outstanding new scientific advances to an audience of both researchers working at the Institute and elsewhere as well as general public, thereby contributing to the scientific and technical culture in the country. We strive to invite speakers who excel in presenting their work within a broad framework, describing it in an appealing and understandable fashion. Some colloquia have a historical flavor, which elucidates the development of a given scientific field or problem. The colloquia are a good opportunity to meet fellow researchers from Slovenia and from abroad, and they are typically followed by a vivid discussion. Since the topics occasionally complement the coursework at the university, students too are very welcome.

The videos of the colloquia posted here make the talks easily available to those who could not attend a given event, and they contribute to the impact of the talk. You are cordially invited to view the past and attend the future colloquia.

Primož Ziherl, coordinator of Institute colloquia

Categories

Event sections

Home
Intervju  

2022

2 views, 1:16:52  
flagFAIR - the Universe in the labFAIR - the Universe in the lab
Paolo Giubellino, Joerg Blaurock Paolo Giubellino, Joerg Blaurock

2021

2020

[syn]  26 views, 52:25  
flag10-310-3
Iztok Tiselj Iztok Tiselj

2019

2018

2017

2016

1368 views, 41:59   Round table
flagCan you imagine future with robots?Can you imagine future with robots?
Jadran Lenarčič, Bruno Siciliano, Markus Grebenstein Jadran Lenarčič, Bruno Siciliano, Markus Grebenstein
comments6 comments 

2015

2014

2013

2012

[syn]  3108 views, 1:00:05  
flagPogled na jedrsko fiziko z zrnom nostalgijePogled na jedrsko fiziko z zrnom nostalgije
Mitja Rosina, Bogdan Povh, Norma Susana Mankoč Borštnik Mitja Rosina, Bogdan Povh, Norma Susana Mankoč Borštnik

2011

[syn]  4202 views, 57:34  
flagNanoMagnet LogicNanoMagnet Logic
Wolfgang Porod Wolfgang Porod
comments1 comment 

2010

[syn]  3236 views, 56:50  
flagItaly in SpaceItaly in Space
Andrea Lorenzoni Andrea Lorenzoni
comments1 comment 

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2000

Reviews and comments:

Comment1 Jenny Clark, October 24, 2009 at 10:33 a.m.:

Giulio Cerullo's presentation 'Tracking primary photoinduced events in biomolecules with few-optical-cycle light pulses' is an excellent introduction and informative talk about time-resolved spectroscopy. Thank for you sharing this excellent resource.

Is there any chance that I could get hold of a high resolution copy of it to show to students on an overhead projector?

If you would be willing, I would of course also ask Prof. Cerullo for his permission too.

Thanks again for posting it on the web.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: