Kavitacija – pot od njenega preprečevanja do njene uporabe za uničevanje virusov in bakterij

author: Matevž Dular, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
published: April 6, 2022,   recorded: December 2021,   views: 5
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kavitacija – uparjanje in ponovna kondenzacija tekočine zaradi nenadne spremembe lokalnega tlaka – inženirjem že več kot 100 let povzroča preglavice. Povezujemo jo s padcem izkoristka turbinskih strojev, vibracijami, hrupom in erozijo materiala. Ravno zadnja je slabo raziskana in je bila več kot 10 let osrednja tema mojega raziskovanja. Razvoj inovativnih eksperimentalnih metod je omogočil napredek razumevanja nastanka poškodb materiala. V prvem delu predavanja bom pokazal zadnje izsledke teh študij. Sledil bo opis prenosa znanja s področja kavitacijske erozije na področje uporabe kavitacije za uničevanje kontaminantov, kar je osrednja tema ERC projekta CABUM.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: