Kiberkriminal – magija, radovednost, zabava, posel in imunski sistem interneta

author: Matej Kovačič, CT3 Centre for Knowledge Transfer in Information Technologies, Jožef Stefan Institute
published: July 2, 2018,   recorded: June 2018,   views: 997
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na predavanju si bomo ogledali kaj je to kiberkriminal in kako se je pojem kiberkriminala razvijal skozi zgodovino. Za začetek si bomo ogledali nekaj pojmov povezanih s kiberkriminalom, zlasti npr. hekanje, haktivizem, kdo je heker in kakšne vrste hekerjev poznamo ter kako je pojem kiberkriminala povezan z državo (informacijsko obveščevalni napadi) in s terorizmom (kiberterorizem).

Nato si bomo fenomen kiberkriminala ogledali skozi različne prizme. Kiberkriminal namreč lahko razumemo kot magijo, kot radovednost in zabavo, kot posel, kot obveščevalno ali vojaško aktivnost, ali pa kot imunski sistem interneta. Vsak od omenjenih vidikov bo predstavljen skozi različne praktične primere. Na predavanju bo predstavljen tudi delček zgodovine kiberkriminala v Sloveniji, spregovorili pa bomo tudi o tim. odgovornem razkrivanju varnostnih ranljivosti.

See Also:

Download slides icon Download slides: infosec_kovacic_kiberkriminal_01.pdf (4.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: