Fenomenološka skica izvora arhitekturnega dela in vprašanje oblasti/moči

author: Dean Komel, Faculty of Arts, University of Ljubljana
published: Jan. 22, 2019,   recorded: September 2018,   views: 498
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Čeprav se odnos med arhitekturo in oblastjo dozdevno ponuja sam in neposredno, nastopi vprašanje, katero vrsto oblasti imamo v mislih − politično, religiozno, ekonomsko ali kako drugo obliko družbene oblasti/moči?Ali pa naj predpostavimo, da ima arhitektura opraviti z neko še izvornejšo močjo, ki zadeva sam arche sveta? Ta »arche sveta« je osrednja tema fenomenološke filozofije, kakor jo je na začetku 20. stoletja oblikoval Edmund Husserl. V predavanju bom skiciral možni fenomenološki pristop k problemu »oblasti/moči v arhitekturi«. »Skico« lahko pri tem razumemo kot osnovni element same arhitekturne prakse. Na tej podlagi lahko razmislimo o vprašanju, če in kako naj arhitekturna praksa igra kritično vlogo pri naslavljanju različnih pozicij, ki se tičejo družbene oblasti, namesto da se skuša zadovoljiti kot zgolj njena uslužna igrača.

Dean Komel je profesor sodobne filozofije in filozofije kulture na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, vodja raziskovalnih dejavnosti na Inštitutu za humanistične vede Nove revije in predsednik Fenomenološkega društva v Ljubljani. Znanstvena dela je objavil v uglednih revijah in knjižnih serijah za fenomenološko ter hermenevtično filozofijo, bil je pobudnik mnogih humanističnih institucij v mednarodni in slovenski znanstveni skupnosti. Kot gostujoči profesor je predaval na številnih univerzah po vsem svetu. Je član več uredniških in znanstvenih odborov revij za filozofijo in kulturo ter organizator več kot petdesetih mednarodnih znanstvenih konferenc.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: