Učenci o anatomiji

published: Jan. 21, 2015,   recorded: November 2014,   views: 1614
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Videoposnetek prikazuje primer dobre prakse, kjer lahko vidimo končni rezultat povezovanja aktivnih metod pouka z dodanim medpredmetnim sodelovanjem za celosten pristop k poučevanju. Učenci 8. razreda OŠ in vrtca Sveta Trojica so pri biologiji raziskovali organe človeškega telesa, njihove lastnosti, naloge in principe delovanja; pri likovni umetnosti pa so te organe oblikovali iz gline in spoznavali postopke 3D modeliranja. Z modeli smo se prijavili na natečaj Pipinove knjige - Naravni stroj za vsakodnevno uporabo, kjer smo podrobneje predstavili pridobljeno znanje. Takšen način poučevanja predstavlja aktiven in sodoben pristop k učnemu procesu tako za učitelja kot za učenca ter zagotavlja znanje, ki ostaja trajno na poti učenčevega življenja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: