Energetika dogajanj v ozračju

author: Jože Rakovec, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: March 21, 2007,   recorded: March 2007,   views: 4233
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za uvod bo prof. dr. Jože Rakovec prikazal energijsko bilanco Zemlje kot planeta, klimatski sistem in njegove spremembe. Potem bo predstavil bilanco raznih oblik energije, s katerimi smo si bolj domači. Z uporabo bilančnih enačb za kinetično, potencialno in notranjo energijo v ozračju bo razložil prenose teh vrst energije, možne pretvorbe med njimi ter koncept t. i. razpoložljive potencialne energije ozračja. Na tej osnovi bo predstavil energetiko globalne cirkulacije ozračja ter delovanje našega planeta kot toplotnega stroja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 nikola, September 3, 2008 at 2:35 p.m.:

Pozdravljeni
Zanima me ali lahko dobim predavanje prof. dr. Jože Rkovec in dijapozitive.
Hvala
nikola.holecek@gorenje.si

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: