Božidar Jezernik
homepage:http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=72&id_informacija=276
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Nacionalizacija preteklosti
as author at  Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
2553 views
  lecture
flag Glejmo nazaj, da vidimo naprej!
as author at  50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2014,
1668 views
debate
flag Pogovor o knjigi Jurija Popova Prostitucija, priročnik za prostitute/-ke, stranke in moraliste/-ke (Pivec, 2008)
as author at  Besedne postaje Filozofske fakultete,
together with: Jurij Popov, Zdenka Čebašek-Travnik,
7016 views
  lecture
flag The Changing Image of the Turk
as author at  International symposium - The Image of the ‘Turk’ on the Territory of the Present-Day Slovenia and the Image of the ‘Frank’ in Osmanlis,
3463 views
lecture
flag »Vedno zvesta Slovenija«: Javni spomeniki ljubljanski in družbeni spomin
as author at  42. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2006,
3215 views