Nove ekonomije: vse bolj privlačne, vse bolj ranljive?

panelist: Marko Brumen
panelist: Luka Piškorič, Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij
panelist: Mima Suhadolc
panelist: Maja Hawlina, Studio Poper
moderator: Eva Perčič, Memo Institut d.o.o.
published: Dec. 24, 2014,   recorded: October 2014,   views: 1872
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nove ekonomije, ekonomije zaupanja, alternativne ekonomije, solidarnostne ekonomije, ekonomije souporabe … Različnih poimenovanj novih ekonomij je skorajda toliko kot konceptov, ki vsebujejo atribute le-teh. To nakazuje živost in kompleksnost polja raznovrstnih novih ekonomskih in družbenih odnosov dandanes.

Kaj se zgodi, ko alternativni ekonomski modeli postanejo vse širše uporabljeni? Kakšne priložnosti in zlorabe se rojevajo, ko koncepte, skrojene za skupnost, začnejo uporabljati korporacije? Kakšna je vloga oblikovalcev, arhitektov in drugih ustvarjalcev pri soustvarjanju in souporabi teh novih modelov? Kdaj so poslovni modeli novih ekonomij upravičeni in dobrodošli ter kdaj in zakaj sporni?

O izzivih soustvarjanja (crowdsourcinga), množičnega financiranja (crowdfundinga), sodela (coworkinga), souporabe transporta in drugih dobrin ter še o marsičem smo razglabljali z:

- Majo Hawlino, psihologinjo, kreativno direktorico zavoda Avanta Largo in Studia Poper, pionirko na področju družbeno odgovornega in angažiranega komuniciranja v javnem prostoru.
- Mimo Suhadolc, arhitektko, ki je bila del ekipe odprte arhitekture Maja Farol, ob tem pa soavtorica enega izmed projektov na BIO 50: mestni voziček Rudy.
- Lukom Piškoričem, razvijalcem in predavateljem novih ekonomskih modelov, ki je vodja kreativnega centra Poligon in soustanovitelj iniciativ Slovenia Coworking in Slovenia Crowdfunding.
- Markom Brumnom, ekonomistom in kulturnim producentom, ki metode in duha novih ekonomskih modelov prenaša tudi v delovanje kulturnih organizacij in projektov ter obratno.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: