Andrej Bauer
homepage:http://www.andrej.com/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag The dawn of formalized mathematics
as author at  8TH EUROPEAN CONGRESS OF MATHEMATICS, Portorož 2021,
10 views
  invited talk
flag What is an explicit bijection?
as author at  The 31st international conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics,
1068 views
lecture
flag Računsko intenzivne metode in aplikacije
as author at  Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
2606 views
  lecture
flag Predavanje 14
as author at  Logika in množice,
3627 views
lecture
flag Predavanje 13
as author at  Logika in množice,
2439 views
  lecture
flag Predavanje 12
as author at  Logika in množice,
2473 views
lecture
flag Predavanje 11
as author at  Logika in množice,
2578 views
  lecture
flag Ekvivalenčne relacije in izrek o razcepu funkcij
as author at  Logika in množice,
2980 views
lecture
flag Relacije
as author at  Logika in množice,
2758 views
  lecture
flag Bijekcije in izomorfizmi, družine množic
as author at  Logika in množice,
2618 views
lecture
flag Epimorfizmi in monomorfizmi
as author at  Logika in množice,
2623 views
  lecture
flag Množice in funkcije
as author at  Logika in množice,
6489 views
lecture
flag Naravna števila in Peanovi aksiomi
as author at  Logika in množice,
3280 views
  lecture
flag Kako pišemo dokaze?
as author at  Logika in množice,
3361 views
lecture
flag Izjavni in predikatni račun
as author at  Logika in množice,
4124 views
  lecture
flag Simbolni zapis
as author at  Logika in množice,
4237 views
lecture
flag O učiteljih in mojstrih
as author at  TEDxLjubljana Pomlad 2009,
5641 views
  lecture
flag Modalna logika in agenti
as author at  Solomon seminar,
4596 views
lecture
flag Mala šola teorije programskih jezikov
as author at  Solomon seminar,
5958 views
  lecture
flag Ne ne biti ali ne biti?
as author at  Solomon seminar,
3901 views