Andrej Bauer
homepage:http://www.andrej.com/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Računsko intenzivne metode in aplikacije
as author at  Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
135 views
  lecture
flag Predavanje 14
as author at  Logika in množice,
484 views
lecture
flag Predavanje 13
as author at  Logika in množice,
119 views
  lecture
flag Predavanje 12
as author at  Logika in množice,
94 views
lecture
flag Predavanje 11
as author at  Logika in množice,
159 views
  lecture
flag Ekvivalenčne relacije in izrek o razcepu funkcij
as author at  Logika in množice,
275 views
lecture
flag Relacije
as author at  Logika in množice,
168 views
  lecture
flag Bijekcije in izomorfizmi, družine množic
as author at  Logika in množice,
132 views
lecture
flag Epimorfizmi in monomorfizmi
as author at  Logika in množice,
110 views
  lecture
flag Množice in funkcije
as author at  Logika in množice,
284 views
lecture
flag Naravna števila in Peanovi aksiomi
as author at  Logika in množice,
211 views
  lecture
flag Kako pišemo dokaze?
as author at  Logika in množice,
361 views
lecture
flag Izjavni in predikatni račun
as author at  Logika in množice,
364 views
  lecture
flag Simbolni zapis
as author at  Logika in množice,
562 views
lecture
flag O učiteljih in mojstrih
as author at  TEDxLjubljana Pomlad 2009,
968 views
  lecture
flag Modalna logika in agenti
as author at  Solomon seminar,
391 views
lecture
flag Mala šola teorije programskih jezikov
as author at  Solomon seminar,
787 views
  lecture
flag Ne ne biti ali ne biti?
as author at  Solomon seminar,
147 views