Event: Conferences » Other » 4. Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«, Ljubljana 2022 4. Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«, Ljubljana 2022

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

4. Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«, Ljubljana 2022

Nacionalni dogodek, ki bo potekal v Veliki dvorani ministrstva na Masarykovi 16 v Ljubljani, bo razdeljen na dve panelni razpravi z udeleženci. Prva bo posvečena razpravi o procesu prenove na ravni EU, druga pa prioritetam prenove na nacionalni ravni. Z dogodkom želimo na ministrstvu spodbuditi razpravo med nacionalnimi deležniki in odločevalci za prepoznanje glavnih ovir za prenovo na EU in nacionalni ravni ter hkrati možnih rešitev, zato bo zasnovan tako, da se konča s konkretnimi ugotovitvami in priporočili.

Dogodek je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, predstavnicam in predstavnikom raziskovalnih organizacij in visokošolskih ustanov, ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje in usklajevanje ukrepov na področjih znanstvene in visokošolske politike na nacionalni in ravni EU.

Več informacij na posvet-platforme-znanja

Categories
4 views, 09:57  
flagUvod v dogodekUvod v dogodek
Tomaž Boh, Darija Valančič Tomaž Boh, Darija Valančič

Panelna razprava z udeleženci – proces prenove ocenjevanja na ravni EU

3 views, 18:23  
flagDiscussionDiscussion
Jean-Emmanuel Faure, Stephane Berghmans, et al. Jean-Emmanuel Faure, Stephane Berghmans, James Morris, Darija Valančič

Panelna razprava z udeleženci – prioritete prenove ocenjevanja v nacionalnem okolju

4 views, 1:35:16  
flagPanelna razprava z udeleženciPanelna razprava z udeleženci
Primož Pristovšek, Franci Demšar, et al. Primož Pristovšek, Franci Demšar, Gregor Majdič, Maja Ravnikar, Matevž Dular, Darija Valančič

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: